Akademija fudbala ,, Ivan Obradović ” radi u okviru fudbalskog kluba ,, Obrenovac 1905 ” od 2009. godine pa sve do danas. Po našoj želji, a uz blagoslov našeg reprezentativca Ivana Obradovića je i dobila ime. Zahvaljujući našem reprezentativcu jednom mesečno se organizuju predavanja (seminari) o raznim temama, a sve u cilju bolje edukacije kako dece tako  i njihovih roditelja, a i samih trenera. Predavači su sva naša eminentna imena iz sveta sporta i nauke (Doktori medicine, profesori, magistri fudbala i poznata fudbalska trenerska imena)

Akademija fudbala ,, Ivan Obradović ” posebno posvećuje pažnju visoko stručmom i pedagoškom pristupu u radu sa decom, da bi se uz pravilno vaspitavanje, kroz sport, izgradili i kao ličnosti što rezultira da je A.F. ,, Ivan Obradović ” jedna od najuspešpešnijih u Evropi i najtrofrjnija u Srbiji.

 Prvi turnir u Obrenovcu koji je održan pod imenom A.F. ,, Ivan Obradović ”                                                                  (maj 2009.)